Презентація Луцького Євангелія XIV ст. в Університеті у Перемишлі (Польща)

2015 року відбулася презентація Луцького Євангелія XIV ст. в Університеті (Державна Вища Східноєвропейська Школа) у Перемишлі, Польща.

Луцьке Євангеліє XIV ст. – одна з найдавніших богослужбових книг України, що збереглася до наших днів. Рукопис належить до пам’яток галицько-волинської книгописної школи. Він якнайкраще демонструє характерні для цієї школи графічні та мовні особливості. Маргіналії (записи на полях книжки), а також мовні та палеографічні ознаки свідчать про те, що місцем написання книги був Спаський Красносельський монастир поблизу Луцька.

Факсимільне видання Луцького Євангелія XIV ст. побачило світ у 2011 році у межах нашого проєкту «Повертаємо в Україну духовні цінності». 

Нагадаємо, що 2017 року в цьому ж Університеті видавництво «Горобець» презентувало Луцький Псалтир 1384 року.