Реєстр «Українська рукописна книга»

Для постійно діючого проекту «Повертаємо в Україну культурну спадщину» важливою проблемою є виявлення й вивчення української рукописної книги у закордонних державних інституціях та приватних колекціях. 

Мета

Метою реєстру є – встановлення й реєстрація національної рукописної книжкової спадщини яка перебуває за межами України, що дозволить її належно оцінити, як національне історико-культурне й наукове багатство, та встановити пріоритети щодо видання рукописних пам’яток. Це сприятиме поверненню в Україну рукописної книжної спадщини у факсимільних та інших наукових виданнях, у дослідженнях вчених. 

Завдання

Завданням реєстру є – зафіксувати основні археографічні, палеографічні та кодикологічні метадані кожної рукописної книги чи її фрагменту за основними полями: назва (загальноприйнята); час створення; формат та обсяг; місце та шифр зберігання; опис (опублікований); публікація рк. (паперова); електронне видання; електронна копія (представлена на офіційному сайті закордонних державних інституцій чи видавництв, у тому числі й вітчизняних, а також на приватних сайтах, зі збереженням авторського права). 

Реєстр має стати інформаційним науковим джерелом про українську рукописну книгу що перебуває за межами України для науковців і всіх, хто цікавиться давньою українською писемною культурою. 

Наразі реєстр працює в тестовому режимі на основі даних писемних пам’яток, які вже повернуті завдяки цьому проєкту у виданнях: 

  1. Луцкое Евангелие XIV века. Факсимильное издание. К. : Горобец, 2011. 526 с., приложение.
  2. Луцкая Псалтырь 1384 года. Факсимильное издание. К. : Горобец, 2013. 512 с. 
  3. Холмське Євангеліє ХІІІ століття. Видання факсимільного типу. К. : Горобець, 2015. 384 с., іл.
  4. Лавришівське Євангеліє XIV століття. Видання факсимільного типу. Дослідження. К. : Горобець, 2018. 468 с., іл.
  5. Віденський Октоїх ХІІ–ХІІІ століття. Видання факсимільного типу. К. : Горобець, 2019. 608 с., іл.
  6. Реймське Євангеліє. Видання факсимільного типу. Дослідження : у 2 т. Т. 1. Факсиміле. 120 с.; Т. 2. Дослідження. 148 с. К. : Горобець, 2019. 

Запрошуємо долучитися до створення реєстру науковців які цікавляться українською книжною рукописною спадщиною.

Науковий керівник проєкту зі створення онлайн-реєстру — доктор історичних наук Людмила Гнатенко.