Псалтир («Луцький», «Флорентійський»)

Італія, Флоренція, Бібліотека Лоренца Медічі, A. D. 360
1384 рік
Волинь, м. Луцьк
Писець Іван, священник луцький
5 ° , пергамен, устав , ілюмінація, оправа

Опис

Вардиани К. Лауренцианская Волынская Псалтирь. Старославянский Кодекс 1384 года // Луцький Псалтир 1384 року. Видання факсимільного типу. Київ : Горобец, 2013.

С. 443–465.

Крысько В. Запись писца в Луцкой Псалтири 1384 года. Там само.

С. 467–474.

Публікації

Луцький Псалтир 1384 року. Видання факсимільного типу. Київ : Горобец, 2013. 512 с., ил. https://ukrmanuscript.com/books/luckij-psaltir-1384-r