Євангеліє апракос повний («Холмське»)

XIII ст. остання третина
Росія, Москва, Російська державна бібліотека (РДБ)
Рум. 106
[м. Холм, Волинь]
2 ° , 167 арк., пергамен, устав , ілюмінація, оправа

Запаско Я.П.

Українська рукописна книга. Львів : Світ, 1995. С. 46, 47, 80, 81, 82, 83, 84, 242–245, № 41 (іл. арк. 4).

Холмське Євангеліє ХІІІ століття. Видання факсимільного типу. Київ : Горобець, 2015. 384 с., іл.