Євангеліє апракос повний («Холмське»)

Росія, Москва, Російська державна бібліотека (РДБ), Рум. 106
XIII ст. кінець . Три вклеєні мініатюри сер. ХVІ ст. (арк. 1–3)
[Волинь, м. Холм]
2° ° , 167 арк., пергамен, устав , ілюмінація, оправа

Опис

Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. Львів: Світ, 1995

С. 46, 47, 80, 81, 82, 83, 84, 242–245, № 41 (іл. арк. 4); 343–346, №85 (іл. арк. 2, 3)

Публікації

Холмське Євангеліє ХІІІ століття. Видання факсимільного типу. Київ : Горобець, 2015. 384 с., іл. https://ukrmanuscript.com/books/holmske-evangelie-xiii-st