Псалтир Егберта - Молитовник Гертруди (Псалтир «Трірський», «Кодекс Егберта»)

Італія, Чівідалє-дель-Фріулі, Національний Археологічний музей у Чівідалє, inv. 4545, cod: Ms. CXXXVI
984-993 рік
1078-1086 рік
[Русь, Київ]. П’ять давньоруських мініатюр арк. 5 зв., 9 зв., 10, 10 зв., 41.
4° ° , 232, латинське письмо арк., пергамен , ілюмінація, оправа

Опис

Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. Львів: Світ, 1995

С. 15, 17, 22, 24, 35, 143–148, № 4 (іл. арк. 9 зв., 10, 10 зв., 41; не вказано шифр зберігання).

I codici della Biblioteca Capitolare di Cividale del Friuli / a cura di C. Scalon, L. Pani. Firenze: SISMEL, 1998.

P. 337–349. (Biblioteche e Archivi, 1).

Pani L. Aspetti codicologici e paleografici del manoscritto. Psalterium Egberti [studio critico] /a cura di Claudio Barberi. [Trieste Cividale], [2000].

P. 39–59; Psalterium Egberti: facsimile del ms. CXXXVI del Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli / a cura di Claudio Barberi. [Trieste Cividale], [2000]. (Relazioni della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, 13).

Valenzano G. La cultura pittorica della Reichenau. Psalterium Egberti [studio critico] /a cura di Claudio Barberi. [Trieste Cividale], [2000].

P. 61–74.

Смирнова Э. С. Миниатюры ХІ и начала ХІІ в. в Молитвеннике княгини Гертруды. Программа, датировка, мастера // Древнерусское искусство. Искусство рукописной книги. Византия. Древняя Русь. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2004.

С. 73–106.

Ільків-Свидницький М. Зі спостережень над кодикологічними та палеографічними ознаками Псалтира Егберта / Молитовника Гертруди

// Молитовник Гертруди (Псалтир Егберта) Х–ХІ ст. : Видання факсимільного типу. Дослідження / Відп. ред. та упоряд. В. Корнієнко. Київ : Горобець, 2021.

С. 489–504.

Корнієнко В., Яницька П. Наукові студії над Псалтирем Егберта / Молитовником Гертруди: український дискурс.

Там само. С. 475–488.

Публікації

Psalterium Egberti: facsimile del ms. CXXXVI del Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli / a cura di Claudio Barberi. [Trieste Cividale], [2000]. (Relazioni della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, 13).

Молитовник Гертруди (Псалтир Егберта) Х–ХІ ст. : Видання факсимільного типу. Дослідження / Відп. ред. та упоряд. В. Корнієнко = Gertrude’s Prayer Book (Egbert Psalter) of the 10th–11th cс./ Facsimile-type edition. Researches / Managing ed. and compiler V. Korniienko. – Київ : Горобець, 2021. – 616 с., іл. http://ukrmanuscript.com/books/molitovnik-gertrudi-xi-st

Електронна копія

Офіційний сайт Національного Археологічного музею в Чівідалє: https://www.librideipatriarchi.it/libri/salterio-di-egberto-codex-gertrudianus/