Євангеліє апракос короткий («Туровське»)

Литва, Вільнюс, Центральна бібліотека Академії наук Литви (ЦБАН Литви), F19-1
XI ст. друга половина
[Київ]
4° ° , 10 арк., пергамен, устав , , оправа
Уривок

Опис

Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. Львів: Світ, 1995.

С. 15, 26, 156–159, № 8 (іл. арк. 8 зв., 9 зв.)

Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР: ХІ–ХІІІ вв. / редкол.: Л.П. Жуковская и др. Москва : Наука, 1984.

https://f.ukrmanuscript.com/file/19/СК Х-ХІІІ 1984.pdf

С. 50–52, № 10 (ХІ ст.).
https://f.ukrmanuscript.com/file/19/СК Х-ХІІІ 1984.pdf

Публікації

Туровское евангелие одиннадцатого века / Изд. Виленского учебного округа. СПб., 1868 (хромолит. изд. полн.).

Гильтебрандт П.А. Туровское евангелие ХІ в. Вильна, 1869.

Тот И., Хоргоши Э., Хорват Г. Туровские листки. Dissertationes Slavicae. ХІІІ. 1987. Szeged. С. 181–258 (табл. 1а–10б, с. 239–258, фотокопії всіх аркушів ТЛ).

Тураўскае Евангелле = Туровское Евангелие = Turau Gospel : факсiмiльнае узнаўленне : даследаваннi / пад агул. рэд. А. А. Суша. Мінск : Нац. б-ка Беларусi, 2014 . 186 с. : ил. – На рус., белорус., англ., церковнославян. яз. - (2-е выд. Мн., 2015. 250 с.).

Електронна публікація

 Інтернет-версія: «Манускрипт», Лаборатория по автоматизации филологических работ УдГУ, 2004-2008; кафедра лингвистики ИжГТУ, 2005–2008 http://manuscripts.ru/mns/main?p_text=42435676