Євангеліє апракос короткий («Туровське»)

Литва, Вільнюс, Центральна бібліотека Академії наук Литви (ЦБАН Литви), F. 19-1
XI ст. друга половина
[Київ]
4° ° , 10 арк., пергамен, устав , , оправа
Уривок

Опис

Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. Львів: Світ, 1995

С. 15, 26, 156–159, № 8 (іл. арк. 8 зв., 9 зв.)

Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР: ХІ–ХІІІ вв. / редкол.: Л.П. Жуковская и др. Москва : Наука, 1984.

С. 50–52, № 10 (ХІ ст.).
https://f.ukrmanuscript.com/file/19/СК Х-ХІІІ 1984.pdf

Електронна публікація

 Інтернет-версія: «Манускрипт», Лаборатория по автоматизации филологических работ УдГУ, 2004-2008; кафедра лингвистики ИжГТУ, 2005–2008 http://manuscripts.ru/mns/main?p_text=42435676