Євангеліє апракос повний («Лавришівське»)

XIV ст. перша чверть
Польща, Краків, Національний музей у Кракові
Музей князів Чарторийських
2097 IV
[Білорусь, Новгородок]; протографи – Україна, Волинь
Ієв, книжник-писець і керівник роботи, один із п’яти писців
2 ° (310х220), 183 арк., пергамен, півустав , ілюмінація, оправа

Гнатенко Л.

Лавришівське Євангеліє – пам’ятка литовсько-руської книжної писемності та історії // Лавришівське Євангеліє XIV століття. Видання факсимільного типу. Дослідження. К. : Горобець, 2018. С. 381–396.
Ц-сл. біл. та укр. ред.
Крайня дата завершення роботи над рукописом не пізніше 1386 р., запис на арк. 1.

ПублікаціяЛавришівське Євангеліє XIV століття. Видання факсимільного типу. Дослідження. Київ : Горобець, 2018. 468 с., іл. https://ukrmanuscript.com/books/lavrisivske-evangelie-xiv-st

Офіційний сайт Національного музею в Кракові:

http://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/19633/edition/19357/content?ref=desc

http://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/docmetadata?id=19357&from=publication